ODPRAVA

_DSC0540_popravljena

Kot humanitarno-medicinska odprava Majiwa 18′ se pod okriljem Sekcije za tropsko medicino Slovenskega zdravniškega društva odpravljamo v Majiwo, vasico na jugozahodu Kenije. Tam bomo preživeli tri mesece, od začetka julija do konca septembra 2018.

Kenija leži v Vzhodni Afriki in velja za turistično razvito deželo, vendar pa je znotraj nje veliko neenakosti. Približno polovica prebivalstva – predvsem v ruralnih področjih – živi pod pragom revščine.  Problematično je tudi zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe, zgolj 20% prebivalcev ima dostop do zdravstvenega zavarovanja. Prav zato se odpravljamo v vas Majiwa na jugozahodu Kenije, kjer se večina prebivalstva ukvarja s poljedelstvom in živi v zelo skromnih razmerah.

Našo ekipo sestavljamo dva bodoča zdravnika, bodoča zobozdravnica in medicinska sestra, kar predstavlja širok nabor znanj in veščin ter možnost pravega timskega dela. Združila nas je želja pomagati ljudem, ki zdravstvene oskrbe nimajo na dosegu roke, tako kot jo imamo mi. Lokalnemu prebivalstvu želimo nuditi čimbolj celostno oskrbo, med drugim bo naše delo usmerjeno v preventivo, ki je temu delu sveta še zelo neznana.

Delovali bomo pod okriljem Sekcije za tropsko medicino, ki se trudi zagotavljati kontinuirano zdravstveno oskrbo lokalnemu prebivalstvu od leta 2003. Veseli nas, da bodo v prihodnjem letu odprave v Kenijo prav posebno številčne, saj bomo le tako lahko omgočili dolgoročno zdravstveno oskrbo.

Cilji naše odprave so sledeči:

  • osnovna zdravstvena oskrba lokalnega prebivalstva
  • osnovna zobozdravstvena oskrba
  • nadaljevanje ambulantnega dela predhodnih odprav
  • oskrba ambulante z zdravili in sanitetnim materialom
  • preventivno ozaveščanje prebivalstva o ustrezni prehrani in pitni vodi, oralni higieni, širjenju nalezljivih bolezni in perinatalnem varstvu

Vaša podpora bo šla v roke ljudi, ki pomoč najbolj potrebujejo.

_DSC0589

Advertisements